Zamiešajte karty prosím.

Zobraziť veštbu
# #
Jazdec je posol, ktorý prináša správu.
# #
Štvorlístok prináša šťastie a bohatstvo.
# #
Loď symbolizuje ďalekú cestu a dobré obchody.
# #
Dom predstavuje šťastie a úspech vo veciach, ktoré si človek sám vytvoril.
# #
Strom znamená pevné zdravie a priaznivý vývoj do budúcna.
# #
S mrakmi prichádzajú prekážky a ťažkosti.
# #
Had je symbolom zrady a závisti.
# #
Rakva varuje pred stratami, chorobami, alebo inými ťažkosťami.
# #
Obzvlášť priaznivá karta pre ženy. Spokojnosť, radosť a dary.
# #
Kosa oznamuje nebezpečenstvo.
# #
Prút, bič, alebo rákoska rozdúchavajú rozpory a konflikty.
# #
Vtáky naznačujú problémy, ktoré však budú rýchlo vyriešené.
# #
Karta predstavujúca dôveru a rešpekt. Priatelia si vás vážia.
# #
Prefíkaná líška varuje pred nastraženou pascou.
# #
Zdanlivo priateľský medveď má silné zuby i laby a nebojí sa ich použiť.
# #
Hviezdy dávajú nádej smelým plánom.
# #
Bocian tradične predstavuje blízku zmenu. Často ide o sťahovanie.
# #
Pes je ostražitý a verný priateľ. Snaží sa upozorniť na skutočného dobrého priateľa.
# #
Veža symbolizuje kľudné a múdre obdobie staroby.
# #
Symbol stretnutia s osobou, s ktorou vás spojí nádherné priateľstvo.
# #
Hora symbolizuje odhodlaného nepriateľa, alebo veľkú prekážku, ktorú je nutné zdolať.
# #
Ktorú cestu zvolíte? Vybrať si musíte, rozhodujte však rozumom.
# #
Myši sú zlodejky a nahlodávajú veci zvnútra. Dajte pozor na drobné osobné predmety!
# #
Srdce vždy znamená radosť a zdar vo veciach lásky.
# #
Prstienok prináša radosť a šťastie, slobodným veští skoré manželstvo.
# #
Karta naznačuje tajomstvo, ktoré je treba odhaliť.
# #
List prináša správy obchodné aj osobné.
# #
Pán predstavuje muža, ktorý hrá dôležitú rolu v živote tázateľa.
# #
Dáma je žena, ktorej rola v živote tázateľa/ky je významná a zásadná.
# #
Ľalie sú symbolom hlbokého priateľstva a podpory.
# #
Karta pripomína, že človek nemá strácať optimizmus a nádej.
# #
Mesiac predpovedá slávu a uznanie.
# #
Kľúč je nový začiatok, odomyká dvere do radostného obdobia.
# #
Ryby sú prísľubom bohatstva a prosperity.
# #
Kotva symbolizuje stálosť, vernosť a bezpečie.
# #
Kríž predstavuje trápenie a ťažkosti.

Minulosť

Osobná karta

Prítomnosť

Budúcnosť