Veštíme budúcnosť podľa pôvodných francúzskych tarotových kariet.

Potrebujete okamžité odpovede na otázky, ktoré sa týkajú vášho zdravia, práce, partnerstva a lásky? Riešenie vašej životnej situácie vždy existuje! Čeliť svojmu osudu je niekedy ťažké, ale vďaka osobnej veštbe môžete byť na budúcnosť lepšie pripravený.

Všeobecné obchodné podmienky služby Kartylenormand.sk

Používáním služby užívateľ potvrdzuje, že si tieto podmienky pozorne prečítal a rozumie im a s týmito podmienkami úplne a bez obmedzenia súhlasí.

Popis služby

Kartylenormand.sk je zábavná online služba, ktorá slúži pre zobrazenie veštby z kariet Lenormand. Užívateľ sa veštby zúčastňuje dobrovoľne a pre jej zobrazenie musí odoslať spoplatnenú Premium SMS.

Platba za veštbu

Cena za SMS odoslanú na číslo 8877 je 3 € vč. DPH. Službu technicky zaisťuje Premium SMS s.r.o. Infolinka: info@kartylenormand.sk

Zodpovednosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ služby kartylenormand.sk neručí za výpadky služby a vymazanie obsahu. Prevádzkovateľ taktiež nepreberá zodpovednosť za obsah veštby a chovanie ľudí, ktorí si veštbu prečítali.

Pravidlá účasti a autorské práva

Služba kartylenormand.sk slúži výlučne pre zábavné účely. Užívateľ nemá žiadny nárok na zmenu či editáciu veštby. Odosielateľ SMS nemá žiadne nároky na vrátenie poplatkov za korektne poskytnutú veštbu.

Všetky materiály vrátane grafiky na www.kartylenormand.sk sú predmetom autorských práv a ich kopírovanie je striktne zakázané.

Povinnosti užívateľa

Užívateľ je povinný uchovávať prístupové dáta a mobilné telefóny na bezpečnom mieste a nepredávať ich tretím osobám. V prípade straty či zneužitia má užívateľ povinnosť ihned kontaktovať prevádzkovateľa služby, ktorý môže zaistiť blokáciu, rovnako tak doporučujeme nechať si zablokovať telefón priamo u príslušného mobilného operátora. Prevádzkovateľa služby môžete kontaktovať na adrese info@kartylenormand.sk.

Ochrana dát

Prevádzkovateľ služby dodržuje pri prevádzkovaní systému zákonné predpisy týkajúce sa ochrany dát.

Zmena zmluvných podmienok

Prevádzkovateľ služby www.kartylenormand.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek v budúcnosti tieto zmluvné podmienky bez udania dôvodu zmeniť.